L' Annam - Tầng 2 Đông Bar - Phạm Ngũ Lão
Café/Dessert, Quán ăn

L' Annam - Tầng 2 Đông Bar - Phạm Ngũ Lão

3 Phạm Ngũ Lão, P. Phú Hội, Tp. Huế, Huế
20,000 - 2,280,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0