Highlands Coffee - 78 Nguyễn Huệ
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - 78 Nguyễn Huệ

78 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, Huế
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:45
19,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee