Hải Sản An Thủy - Thanh Tịnh
Shop/Cửa hàng

Hải Sản An Thủy - Thanh Tịnh

11 Kiệt 47 Thanh Tịnh, P. Vỹ Dạ, Tp. Huế, Huế
1đánh giá trên ShopeeFood
110,000 - 245,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0