CP Five Star - 187 Chi Lăng
Quán ăn -Chi nhánh

CP Five Star - 187 Chi Lăng

187 Chi Lăng, P. Phú Cát, Tp. Huế, Huế
30,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0