Yummy - Xiên Que & Nui Xào Bò
Yêu thích
Café/Dessert, Quán ăn

Yummy - Xiên Que & Nui Xào Bò

4 Trần Khắc Chân, P. 15, Phú Nhuận, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0