Yummy - Gà Nướng Muối Ớt - Phan Tây Hồ
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Yummy - Gà Nướng Muối Ớt - Phan Tây Hồ

46B Phan Tây Hồ, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0