Yumi Fruit - Trái Cây Sạch & Đồ Ăn Vặt - Shop Online - Trần Xuân Soạn
Shop Online -Chi nhánh

Yumi Fruit - Trái Cây Sạch & Đồ Ăn Vặt - Shop Online - Trần Xuân Soạn

337/4 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
17:30 - 22:00 | 07:30 - 16:00
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0