Yumi Ăn Vặt - Chân Gà Sả Tắc, Bánh Tráng & Cơm Cháy - Shop Online - 18/1 Đường Số 8
Quán ăn, Shop Online -Chi nhánh

Yumi Ăn Vặt - Chân Gà Sả Tắc, Bánh Tráng & Cơm Cháy - Shop Online - 18/1 Đường Số 8

18/1 Đường Số 8, P. Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee