Young Coffee & Tea - Hồng Lĩnh
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Young Coffee & Tea - Hồng Lĩnh

Y12 Hồng Lĩnh, P. 15, Quận 10, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
21,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0