Yogoz Food Store - Sườn Nướng Mỹ, Pizza, Chizza & Chicken - Shop Online - Nguyễn Lương Bằng
Shop Online -Chi nhánh

Yogoz Food Store - Sườn Nướng Mỹ, Pizza, Chizza & Chicken - Shop Online - Nguyễn Lương Bằng

15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
30,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0