Yin's Kitchen - Hong Kong Dessert - Shop Online
Shop Online

Yin's Kitchen - Hong Kong Dessert - Shop Online

Tầng 6, Tầng 6 Chung Cư Full House, 80 Đường Số 3, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
11:00 - 23:59
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0