Yesterday Coffee & Tea
Café/Dessert

Yesterday Coffee & Tea

63 Hoa Sứ, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
5đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee