Yến Sào An Pha - Nơ Trang Long
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Yến Sào An Pha - Nơ Trang Long

9C Nơ Trang Long, P. 7, Bình Thạnh, TP. HCM
305,000 - 6,400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee