Yến Đỗ Store
Shop/Cửa hàng

Yến Đỗ Store

Sunrise Plaza 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0