Yaya Khoai La - Nông Sản - Cô Bắc
Shop/Cửa hàng, Chợ

Yaya Khoai La - Nông Sản - Cô Bắc

29 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
07:00 - 19:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee