Xuka Tea - Sinh Tố & Xiên Que - 60B Nguyễn Sỹ Sách
Café/Dessert -Chi nhánh

Xuka Tea - Sinh Tố & Xiên Que - 60B Nguyễn Sỹ Sách

60B Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 22:00
10,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0