Xộp - Món Hến & Ốc - Âu Cơ - Shop Online
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Xộp - Món Hến & Ốc - Âu Cơ - Shop Online

327/13 Âu Cơ, P. Phú Trung, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
11:15 - 22:00
5,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0