Xôi Bình Tiên - Phạm Hùng
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Xôi Bình Tiên - Phạm Hùng

163 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:30
15,000 - 28,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0