Xanh Sức Sống - Sinh Tố & Chè Khúc Bạch
Café/Dessert -Chi nhánh

Xanh Sức Sống - Sinh Tố & Chè Khúc Bạch

54 Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee