Xa Pasta - French Cuisine - Lý Tự Trọng
Quán ăn

Xa Pasta - French Cuisine - Lý Tự Trọng

42 Bis Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
10:00 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0