WIne Paradise QC - Tàu Hủ & Bia - Mai Chí Thọ
Nhà hàng

WIne Paradise QC - Tàu Hủ & Bia - Mai Chí Thọ

28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
09:00 - 20:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0