Vườn Của Ba - Thực Phẩm - 18 Phó Đức Chính
Shop/Cửa hàng

Vườn Của Ba - Thực Phẩm - 18 Phó Đức Chính

18 Phó Đức Chính, P. 1, Bình Thạnh, TP. HCM
2đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0