Undici Tea & Coffee - Bùi Thanh Khiết
Café/Dessert

Undici Tea & Coffee - Bùi Thanh Khiết

264 Bùi Thanh Thiết, X. Tân Túc, Bình Chánh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee