Undici Tea & Coffee - Bùi Thanh Khiết
Café/Dessert

Undici Tea & Coffee - Bùi Thanh Khiết

264 Bùi Thanh Thiết, X. Tân Túc, Bình Chánh, TP. HCM
8đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:00
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0