Tý Đại Đồ Chiên & Ăn Vặt
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Tý Đại Đồ Chiên & Ăn Vặt

31 Đường 47, P. 4, Quận 4, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 115,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0