Tuyết Thịt Bò - Thịt Bò Nhập Khẩu - Nguyễn Thị Tần
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Tuyết Thịt Bò - Thịt Bò Nhập Khẩu - Nguyễn Thị Tần

140 Nguyễn Thị Tần, P. 2, Quận 8, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 19:30
10,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0