Tuyết Nhiệt Đới - Milk Tea & Coffee - Xóm Chiếu
Yêu thích
Café/Dessert

Tuyết Nhiệt Đới - Milk Tea & Coffee - Xóm Chiếu

2A Xóm Chiếu, P. 13, Quận 4, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
8,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee