Tuyết Nhiệt Đới - Milk Tea & Coffee - Xóm Chiếu
Yêu thích
Café/Dessert

Tuyết Nhiệt Đới - Milk Tea & Coffee - Xóm Chiếu

2A Xóm Chiếu, P. 13, Quận 4, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 23:30
8,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0