Trứng - Cafe & Dessert
Café/Dessert

Trứng - Cafe & Dessert

12G2 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
45,000 - 130,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0