Trứng - Cafe & Dessert
Café/Dessert

Trứng - Cafe & Dessert

125/13 Nguyễn Cửu Vân, P. 17 , Bình Thạnh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 19:00
45,000 - 130,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0