Trùm Ăn Vặt Bánh Tráng Bin Bối - Bánh Tráng - 72 Hoàng Hoa Thám
Ăn vặt/vỉa hè

Trùm Ăn Vặt Bánh Tráng Bin Bối - Bánh Tráng - 72 Hoàng Hoa Thám

72 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
00:00 - 23:59
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0