Travico - Sinh Tố Dừa Sáp & Coffee - Lê Lai
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Travico - Sinh Tố Dừa Sáp & Coffee - Lê Lai

202 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0