Tranyka Coffee - KDC Miếu Nổi
Café/Dessert

Tranyka Coffee - KDC Miếu Nổi

2.14 Đường Số 14, Khu Dân Cư Miếu Nổi, Bình Thạnh, TP. HCM
06:30 - 21:30
19,000 - 42,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee