Trái Cây Kim Thanh - Trái Cây Tươi - Huỳnh Tấn Phát
Shop/Cửa hàng

Trái Cây Kim Thanh - Trái Cây Tươi - Huỳnh Tấn Phát

350/11 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
06:30 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0