Trà Sữa Wecha - Nguyễn Lộ Trạch
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Wecha - Nguyễn Lộ Trạch

1-3A Nguyễn Lộ Trạch, P. Tân Quý, Tân Phú, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 22:00
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0