Trà Sữa Nọng - Nguyễn Tri Phương
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Nọng - Nguyễn Tri Phương

196 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
24,000 - 24,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0