Trà Sữa Mint - Ăn Vặt - Tân Thắng
Café/Dessert

Trà Sữa Mint - Ăn Vặt - Tân Thắng

87/2 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 22:30
25,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0