Trà Sữa Milk Tea Land - Cây Trâm
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Milk Tea Land - Cây Trâm

178 Cây Trâm, P. 9, Gò Vấp, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0