Trà Sữa Maycha - Hậu Giang
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Maycha - Hậu Giang

70 Hậu Giang, P. 6, Quận 6, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 22:30
12,000 - 34,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee