Trà Sữa Maycha - Đồng Đen
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Maycha - Đồng Đen

54 - 56 Đồng Đen, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 23:00
12,000 - 34,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0