Trà Sữa Maycha - Đồng Đen
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Maycha - Đồng Đen

54 - 56 Đồng Đen, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 34,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee