Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - 160 Phan Xích Long
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - 160 Phan Xích Long

160 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:30 - 21:45
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0