Trà Sữa Dhi - Phan Huy Ích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Dhi - Phan Huy Ích

175 Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee