Trà Sữa Chai Hottrend - Đẳng Cấp Trà Sữa
Café/Dessert

Trà Sữa Chai Hottrend - Đẳng Cấp Trà Sữa

53/1 Khu Phố 8, Liên Xã Thị Trấn, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0