Trà Sữa Cafe T&B - Trần Thị Trọng
Café/Dessert

Trà Sữa Cafe T&B - Trần Thị Trọng

36 Trần Thị Trọng, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
07:00 - 22:00
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0