Trà Sữa Bobapop - Phạm Hùng
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Bobapop - Phạm Hùng

312 Phạm Hùng, Quận 8, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0