TOUS les JOURS - Khánh Hội
Tiệm bánh -Chi nhánh

TOUS les JOURS - Khánh Hội

201 Khánh Hội, P. 6, Quận 4, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0