TocoToco Bubble Tea - Tạ Quang Bửu
Yêu thích
Café/Dessert

TocoToco Bubble Tea - Tạ Quang Bửu

892C Tạ Quang Bửu, P. 5, Quận 8, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 21:30
29,000 - 57,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0