Tiger Sugar - Đường Nâu Sữa - Đường D9
Café/Dessert -Chi nhánh

Tiger Sugar - Đường Nâu Sữa - Đường D9

75 Đường D9, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
00:00 - 23:59
39,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0