Tiệm Trà Tháng Tư
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Tiệm Trà Tháng Tư

3 Nhất Chi Mai, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0