Tiệm Bánh Bông Lúa  - Bánh Ngọt, Bánh Bao & Bánh Bông Lan - Lý Phục Man
Tiệm bánh, Shop Online

Tiệm Bánh Bông Lúa - Bánh Ngọt, Bánh Bao & Bánh Bông Lan - Lý Phục Man

34/6 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 23:50
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0