THUỶ THUỶ FOOD - Trái Cây Đặc Sản Đà Lạt - 72C Kênh 19/5
Shop/Cửa hàng

THUỶ THUỶ FOOD - Trái Cây Đặc Sản Đà Lạt - 72C Kênh 19/5

72C Kênh 19/5, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0