Thuý Cây Gõ - Trái Cây Nội Ngoại Nhập
Shop/Cửa hàng

Thuý Cây Gõ - Trái Cây Nội Ngoại Nhập

97A Minh Phụng, P. 9, Quận 6, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:00
80,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0