Thực Phẩm Sạch - GT Food - Hoàng Hoa Thám
Mua sắm Online

Thực Phẩm Sạch - GT Food - Hoàng Hoa Thám

189/2C Hoàng Hoa Thám, P. 6, Bình Thạnh, TP. HCM
1đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:30
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0